2021

Přehled některých realizovaných staveb

  • Oprava šesti bytů v městské části Prahy 10
  • Oprava šesti bytů v městské části Praha 7
  • Oprava čtyř bytů v městské části Praha 2
  • Oprava fasády reaktoru v ÚJV Řeži
  • Rekonstrukce čtyř trafostanic
  • Oprava sociálního zařízení mateřské školky Šumavská 37, Praha 2
  • Revitalizace kanceláří ŠKODA PRAHA
  • Oprava fasády objektu SO 421 v Řeži
  • Rekonstrukce sociálních zařízení v patrech pro ŠKODU PRAHA