2015

Přehled některých realizovaných staveb

  • ZTI bytového domu v MČ Praha 2 v rozsahu šestnácti bytových jednotek
  • Rekonstrukce deseti kanceláří IT v objektu ÚJV Řež
  • Oprava fasád a fasádní nátěry včetně antigraffity v Praze 9
  • Rekonstrukce čtyř sociálních bytů v Domově Sedlčany
  • Oprava dvanácti bytů v městských částech Prahy 4, 8, 9 a 10