Činnost

Naše firma se zaměřuje na všeobecnou stavební činnost, vyjma staveb dopravních (silnice, dálnice, železniční koridory apod.) a staveb liniových. V nabídce našich služeb je i zajištění projektových prací ve všech požadovaných stupních zpracování.

Provádíme zejména rekonstrukce objektů, budov a bytů, stavíme budovy občanské výstavby, provádíme zateplení objektů, fasády, izolace střech a další práce dle zadání.

Přidanou hodnotou naší firmy je schopnost uspokojit rozsáhlé spektrum zákazníků, a to v důsledku množství nabízených služeb. Cíloví zákazníci tedy netvoří úzce specializovanou skupinu, nýbrž jde o všeobecný průřez velkou skupinou klientů.

Pokud si vyberete naší společnost k realizaci stavby či ke splnění svého investičního záměru, zavazujeme se Vám k následujícímu:

Co můžete očekávat:

  • Individuální přístup ke každé zakázce

  • Průběžnou interakci mezi objednatelem, zákazníkem a stavebním dozorem, popřípadě autorským dozorem

Co nečekejte:

  • Jakékoliv podcenění zakázky ohrožující výsledek stavby

  • Neseriózní jednání

  • Podbízení se nereálnými a nízkými cenami