Reference

Rekonstrukce MŠ TROJLÍSTEK v ul. Šumavská 37, Praha 2

Poděkování za spolupráci při kompletní rekonstrukci Mateřské školy Trojlístek pobočka Šumavská 32

Dobrý den,

ráda bych touto cestou poděkovala firmě SMART SBD panu Stanislavu Bauerovi (jednatel společnosti) a panu Jiřímu Hellovi (stavbyvedoucí) za velmi kladný přístup, průběh a dokončení kompletní rekonstrukce mé pobočky Šumavská 32. Bezproblémové jednání, komunikaci a řešení nenadálých situací. Byla jsem velice mile překvapena, že tak velký rozsah stavebních prací, může fungovat za velice dobrých podmínek. Za celý kolektiv mohu vyjádřit neskonalé díky a spokojenost. Pokud by mne čekala další stavební úprava jakýchkoliv prostor, potěšilo by mne kdybych mohla opět spolupracovat s těmito lidmi. Bohužel jsem nenašla žádný odkaz na recenzi Vaší firmy, kde bych mohla vyjádřit svoji spokojenost a doporučit Vás jako dobrou firmu ostatním.

Děkuji a s pozdravem
Bc. Jitka Zídková
ředitelka

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25
Kladská 2187/25
12000 Praha 2

Přestavba Zdravotnického zařízení v ul. Bieblova 6, Praha 5, Smícho­v

Dobrý den,

ráda bych Vám za mne, kolegyně, sestřičky a pacienty touto cestou ráda poděkovala za realizaci rekonstrukce sociálního zařízení ve zdrav. středisku Bieblova 6.

Vím, že jste museli překonávat nejednu nesnáz při přípravě i vlastní realizaci. Moc si ceníme, že přes všechny problémy zůstal Váš přístup vždy vstřícný a výsledná rekonstrukce je velmi zdařilá.

Velký dík patří i celé firmě, která realizaci prováděla.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
MUDr. Marta Soukupová

Oprava fasády bytového domu pro SVJ, Praha 6, U Silnice 18

Dovolte,abychom Vaší firmě /zaměstnancům/ poděkovali za kvalitní, včasné provedení omítek na naší nemovitosti. Věříme, že ve spolupráci budeme dále pokračovat.

Za SVJ Praha 6, U Silnice 18. Sýkora

Generální rekonstrukce dvou podkrovních bytů ve Farním sboru ČCE

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na úspěšně dokončenou generální rekonstrukci dvou podkrovních bytů ve Farním sboru ČCE v Praze  – Libni, Vám chci poděkovat za příkladnou spolupráci při realizaci tohoto díla.

Práce probíhaly dle harmonogramu, byly dokončeny včas a v dobré kvalitě, k čemuž přispěl značnou měrou rovněž zástupce Vaší firmy p. Jiří Hell, který práce na rekonstrukci vedl a koordinoval.

Jsme rádi za dobrou zkušenost s Vaší firmou a věříme, že nebyla poslední.

S pozdravem

Alena Thurzová
Farní sbor ČCE v Praze 8 – Libni

Přehled některých námi realizovaných staveb z minulých let.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021